Ustawa o ochronie zwierząt – nasze stanowisko

STANOWISKO
Dolnośląskiego Związku Hodowców Psów w przedmiocie poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt projektu grupy posłów PiS z dnia 16 listopada 2017 oraz  projektu grupy posłów PO i Nowoczesna z dnia 20 listopada 2017 r.

OPINIA
przyjęta jako oficjalne stanowisko Dolnośląskiego Związku Hodowców Psów przez Zarząd Główny Uchwałą z dnia 06 luty 2018 r.

Przedmiotem opinii są dwa poselskie projekty ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, wniesione do laski marszałkowskiej odpowiednio przez grupę posłów Klubu Prawo i Sprawiedliwość w dniu 16 listopada 2017 r.,reprezentowanych w toku prac legislacyjnych przez Pana Krzysztofa Czabańskiego oraz w dniu 20 listopada 2017 r. przez grupę posłów Klubów Platforma Obywatelska i Nowoczesna, reprezentowanych w toku prac legislacyjnych przez Pana Posła Pawła Suskiego.
Opinia odnosi się do tych projektów łącznie.

RYS HISTORYCZNY
Przed II Wojną Światową działały następujące organizacje kynologiczne w Polsce:
1). Klub Kynologów w Poznaniu założony w 1934 roku zrzeszający ok.260 członków pod przewodnictwem dra E. Schwartza
2). Wielkopolski Związek Myśliwych w Poznaniu, Związek Hodowców Wyżła Szorstkowłosego, założony w 1931 roku, zrzeszający ok 500 członków pod przewodnictwem płk K. Chłapowskiego.
3). Stowarzyszenie Racjonalnego Myślistwa, „Łowiec Wielkopolski” w Poznaniu, zrzeszający ok 800 członków pod przewodnictwem dra St. Celichowskiego; założone w 1937 roku
4). Pointer Klub w Polsce ,z siedzibą w Warszawie, założony w 1932 r, zrzeszający ok 50 członków pod przewodnictwem dra M. Bielańskiego
5). Klub Hodowców Wyżła Krótkowłosego w Polsce , z siedzibą w Warszawie, założony w 1934 roku zrzeszający ok.50 członków pod przewodnictwem inż. J.Dylewskiego.
6). Towarzystwo Hodowli Psów Myśliwskich, z siedzibą w Warszawie, założone w 1928 roku, zrzeszające ok.165 członków pod przewodnictwem W.Garczyńskiego.
7). Setter Klub w Polsce , z siedziba w Warszawie, założony w 1932 roku, zrzeszający ok. 65 członków pod przewodnictwem B. Przychodźki 
8). Towarzystwo Miłośników Psa Służbowego w Polsce, z siedzibą w Warszawie, zrzeszające ok. 250 członków pod przewodnictwem płk.St.Błockiego.
9). Polski Związek Hodowców Psów Rasowych z centralą w Warszawie , założony w 1934 roku ( z oddziałami we Lwowie i Bydgoszczy ), zrzeszający ok.360 członków pod przewodnictwem inż. M.Trybulskiego
10) Śląski Związek Hodowców Psów Rasowych i Użytkowych , który zrzeszał ok. 500 członków.
Druga Wojna Światowa zniweczyła całkowicie organizacyjną pracę kynologów w Polsce. Poginęły wszystkie księgi i zapisy. Poginęły również prawie wszystkie psy wpisane do ówczesnych ksiąg rodowodowych w Polsce.
W maju 1948 roku grupka miłośników psa rasowego powołała do życia Związek Kynologiczny w Polsce. W 1957 roku Związek Kynologiczny w Polsce został przyjęty do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI).
Po wojnie powstały również inne związki kynologiczne w Polsce, których celem między innymi była hodowla psów ras nie uznawanych przez FCI np. Klub Hodowców Rasy Owczarek Niemiecki specjalizujący się w Hodowli Owczarków Niemieckich Długowłosych. W 201 roku powstał Polski Klub Psa Rasowego ,obecnie zrzeszony w Federacji ACE.
Do 2012 roku największą ilość psów rasowych znacznie przewyższającą ilość hodowanych w ZKwP wyhodowali hodowcy niezrzeszeni , którzy nie chcieli wstąpić do żadnego związku , gdyż nie zgadzali się z regulaminami owych związków i negatywnymi konsekwencjami jaki te regulaminy spowodowały w kynologii polskiej. 
Od 2012 roku zaczęła obowiązywać ustawa, która zabrania wprowadzania na rynek psów przez hodowców niezrzeszonych w związkach kynologicznych.
Na mocy tej ustawy powstało około 30 związków hodowców psów rasowych, które ustanowiły swoje regulaminy i własne cele statutowe.

RYS HISTORYCZNY KYNOLOGII ŚWIATOWEJ

Pies towarzyszy człowiekowi od prawie 14 tysięcy lat. Większość ras wykształciła się lub została świadomie utworzona przez ludzi do konkretnych celów zanim powstały organizacje kynologiczne. Dlatego żadna z tych organizacji nie rości sobie pretensji do zawłaszczenia tych ras jako swojej wyłącznej własności. 
Poniżej krótki wykaz największych organizacji kynologicznych

1) Jedną z najstarszych organizacji kynologicznych na świecie jest założony w 1859 roku w Anglii KENNEL CLUB in the UNITED KING DOG. Organizacja ta nie należy do FCI. Jest organizatorem najbardziej prestiżowej i największej na świecie wystawy psów znanej jako CRUFTS KC uznaje 203 rasy psów.
2) W 1911 roku w Belgii zawiązano Międzynarodową Organizację Kynologiczną FCI. Uznaje ona 337 ras psów.
3) W 1994 roku powstało Europejskie Stowarzyszenie Kynologiczne ACE nie respektowane przez FCI,AKC i KC.
4) Pod koniec IX wieku powstała duża organizacja kynologiczna American Kennel Club (AKC) działająca na terenie USA .Uznaje 150 ras psów.
5) Istnieją również inne mniej znaczące organizacje kynologiczne , jak również liczne kluby hodowców i miłośników ras.
Większość organizacji nie uznaje zwierzchnictwa innych organów ani też ustalonych przez nie podziałów ras. Nie ma też ogólnoświatowego rejestru ras. Dlatego w zależności od związku kynologicznego ich liczebność waha się od 400 do 800. Cały czas powstają nowe rasy a także ulegają zatraceniu rasy już istniejące .Oprócz psów rasowych z dwustronnym świadectwem istnieją bardzo liczne mieszańce dwóch lub więcej ras .
PRÓBA WPISANIA DO USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT TZW. DEFINICJI RASY POLEGAJĄCEJ NA UZNANIU ZA PSY RASOWE JEDYNIE TE, KTÓRE POSIADAJĄ RODOWÓD ZKwP BYŁOBY CZYMŚ NIEBYWAŁYM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. NIE UZNANO BY OKOŁO 460 RAS PSÓW ORAZ UZNANO BY ZA NIELEGALNE WSZYSTKIE ORGANIZACJE KYNOLOGICZNE I LICZNE ZWIĄZKI HODOWCÓW PSÓW NA ŚWIECIE ORAZ W POLSCE NIE NALEŻĄCE DO FCI.

CO TO JEST RASA

Dla celów hodowli kynologicznej przyjęto zasadę, że pies jest wtedy rasowy ,gdy odpowiada następującym warunkom:
1) odpowiada wzorcowi danej rasy
2) ma również rasowych przodków do 4-go pokolenia wstecz
Oprócz psów rasowych z dwustronnym świadectwem pochodzenia rozróżnia się następujące mieszańce:

a ) inter – bred – potomek dwóch psów tego samego typu, lecz różnych ras
b ) cross-bred -mieszaniec uzyskany ze skrzyżowania psów czystej lecz różnej rasy
c) half-bred -produkt skrzyżowania partnera rasowego z partnerem pochodzącym od mieszańców
d) mongrel – potomek rodziców z których każde było mieszańcem

Sumienni hodowcy łączą się w związki działające na rzecz hodowli jednej rasy lub wielu ras.
Każdy Związek Kynologiczny prowadzi księgi wstępne, których zadaniem jest rejestracja psów bez pełnej dokumentacji przodków i uzupełnienie tych przodków w następnych pokoleniach. Również każdy związek kynologiczny ma prawo pracować nad udoskonalaniem starych ras, odtwarzaniem zaginionych a obecnie potrzebnych lub tworzeniem nowych ras bardziej przydatnych we współczesnym świecie .
W tym celu w ramach tej działalności tworzy się i sprawdza różne krzyżówki psów lub ujmuje się w księdze wstępnej rasy które powstały w naturalnych warunkach i jeszcze są nieznane i nie uznawane.
TWÓRCY PROJEKTU NOWEJ USTAWY CHCĄ JAKO JEDYNI NA ŚWIECIE WPROWADZIĆ DEFINICJĘ wg. KTÓREJ PIES RASOWY – TO PIES Z RODOWODEM ZKwP. 
NIE MA TO ŻADNEGO SENSU I UZASADNIENIA ORAZ BYŁBY TO AKT WROGI WOBEC CAŁEJ KYNOLOGII ŚWIATOWEJ NIE ZRZESZONEJ W FCI.
Naszym zdaniem wprowadzenie wyżej wymienionych zapisów w ustawie ma na celu zapewnienie monopolu na produkcję psów rasowych Związkowi Kynologicznemu w Polsce. Związek ten nie jest w stanie działać w warunkowych konkurencji , gdyż doprowadził wiele ras do takiego nagromadzenia wad budowy i chorób genetycznych, że z roku na rok spada liczba chętnych na zakup takich psów.
Brak konkurencji w każdej dziedzinie działalności gospodarczej jest przyczyną miernoty i braku postępu. Ratunek dla kynologii polskiej widzimy w istnieniu wszystkich legalnych związków hodowców psów w Polce , w pasjonatach, którzy te związki założyli i próbują udoskonalać rasy psów nie godząc się z produkcją w systemie nakazowo wystawowym jednej federacji.
Nie widzimy też konieczności uzależnienia polskich hodowli psów od federacji zagranicznej, natomiast widzimy sens utworzenia federacji międzynarodowej polskiej.

Uprawnienia organizacji społecznych w zakresie ochrony zwierząt

Psa wygłodzonego, zaniedbanego zapchlonego można odebrać właścicielowi, bardzo szybko doprowadzić do doskonałego stanu i znaleźć mu dobry dom.
Niestety selekcja wystawowa psów doprowadziła do karykaturalnych wynaturzeń , które między innymi nie pozwalają na naturalne rozmnażanie się, prawidłowe oddychanie, przełykanie pokarmu , są przyczyną wypadania oczu wrastania górnej lub dolnej powieki, nadmiernego ślinienia się, chorób skóry, niezmiernie bolesnych chorób układu kostnego i innych. Oprócz tego ogromne hodowle klatkowe powodują urazy psychiczne psów i nieraz wielkie nieszczęście właścicieli lub ich dzieci pogryzionych przez takie psy.
TYM W PIERWSZYM RZĘDZIE NALEŻY SIĘ ZAJĄĆ.ZAKAZAĆ HODOWLI PSÓW Z W/W WADAMI BUDOWY.ZAKAZAĆ WYSTAWOWEJ SELEKCJI PSÓW Z CORAZ WIĘKSZYMI WYNATURZENIAMI.

W pozostałym zakresie dotyczącym warunków bytowych psów zgadzamy się ze stanowiskiem Związku Kynologicznego w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *