O nas

Jesteśmy hodowcami  psów i pasjonatami wszystkiego co jest  związane z ich hodowlą oraz posiadaniem psa i jego zastosowaniem w różnych dziedzinach życia tj. użytkowych, towarzyskich, sportowych, rekreacyjnych itp.

Nasz Dolnośląski Związek Hodowców Psów został zarejestrowany 11.07.2012r

i otrzymaliśmy nr KRS: 0000426201.

Na początku było nas 16 członków założycieli z województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Obecnie są nas setki w całym kraju i przybywa nas coraz więcej. Chętnie przyjmujemy do naszego Związku wszystkich hodowców psów, którzy chcą realizować nasze cele statutowe oraz działać zgodnie z naszymi regulaminami. Opracowując nasz Statut i Regulamin Hodowli Psów postawiliśmy sobie następujące cele:

  • uniemożliwienie korupcji
  • umożliwienie hodowcom dokonywanie takiej selekcji psów hodowlanych, żeby mogli wyeliminować wady budowy , choroby genetyczne i niepożądane cechy charakteru.
  • uniemożliwienie tworzenia się układów kolesiowskich  i wszelkich innych powiązań nieformalnych, hamujących rozwój hodowli  niebędących w tym układzie
  • umożliwienie dobrej współpracy pomiędzy hodowcami różnych ras i zachęcanie do wymiany doświadczeń oraz wszelkiej innej pomocy związanej z hodowlą psów

 

Założenia te przyniosły doskonałe efekty i dynamiczny rozwój naszego Związku pod względem jakości, ilości i różnorodności hodowanych ras.